Borgerforslag

borgerforslag.dk kan du se et øjebliksbillede af, hvor mange støtter hvert borgerforslag har. Her kan du se udviklingen af støtter over tid. Hvilke borgerforslag er gået viralt og hvilke lider en stille død?

Liste over borgerforslag fra borgerforslag.dk
Dato og titelAntal støtter
Stillet denTitelI alt7 dageI dag
6. januar 20222 betingede udvisninger skal automatisk udløse ubetinget udvisning (udløber 5. juli 2022)499652
12. januar 202289 folketingsmedlemmer (udløber 11. juli 2022)49202
23. november 2021Ældre billister skal have deres kørekort fornyet oftere (udløber 22. maj 2022)193101
9. august 2021Ændring af bygningsreglementet for tvungen dimensionering til installation af solceller på erhvervsbygninger over 1000 kvm med fladt tag. (udløber 5. februar 2022)8300
15. september 2021Ændring af eneretten over gravsted (udløber 14. marts 2022)7810
1. oktober 2021Afgift på klimabelastende fødevarer (udløber 30. marts 2022)15800
1. december 2021Afskaf bankgarantien for danske statsborgere ved familiesammenføring (udløber 30. maj 2022)2487129523
10. november 2021Afskaffelse af beskatning af fri telefon (udløber 9. maj 2022)10740
11. oktober 2021Afskaffelse af valgplakater. (udløber 9. april 2022)141791203
2. december 2021Afskaf grundforløbet i gymnasieskolen (udløber 31. maj 2022)145080
9. august 2021Afskaf servicefradraget og giv pengene til sygeplejersker, SOSU'er og pædagoger. (udløber 5. februar 2022)10210
1. oktober 2021Aktivt fravalg til organdonation fra det fyldte 18. år i Danmark! (udløber 30. marts 2022)21308160834
10. november 2021Aktivt tilvalg af trykte reklamer og gratis aviser (udløber 9. maj 2022)1144281
12. januar 2022" Arne "- pension vs arbejdsudbud (udløber 11. juli 2022)1310
23. november 2021Aula skal virke som lovet... Det gør det langt fra! Politikkerne skal se på Aula og indse, at Aula ikke fungerer bare nogenlunde! (udløber 22. maj 2022)39740
30. november 2021Befolkningen ønsker at der stilles et mistillidsvotum til Mette Frederiksen og hendes regering. (udløber 29. maj 2022)3138660250
6. januar 2022Begræns fyrværkeri (udløber 5. juli 2022)842874
1. november 2021Boliger i de tomme kontorbygninger (udløber 30. april 2022)8860
6. januar 2022Borger indsamling til fyrværkeri show nytårsaften. (udløber 5. juli 2022)144181
1. november 2021Der skal stå på emballagen af vådservietter og lignende, at de ikke må smides i toilettet. (udløber 30. april 2022)421420
1. december 2021Det skal være muligt at afgive sin stemme til kommunal-, regional- og folketingsvalg digitalt. (udløber 30. maj 2022)248161
12. august 2021Dømte sexforbryder skal ikke have samvær med deres børn (udløber 8. februar 2022)23440
16. december 2021Dyreattest (udløber 14. juni 2022)474321
6. december 2021En fair afslutning til studenterne sommeren 2022 (udløber 4. juni 2022)499300
23. oktober 2021Erstat SU med løn under Fængselsbetjent uddannelsen (udløber 21. april 2022)17530
13. december 2021Fælles vinterferie for alle i uge 7 (udløber 11. juni 2022)7671
21. september 2021Fjernelse af affald langs det danske vejnet samt ændring af uhensigtsmæssig affaldsadfærd (udløber 20. marts 2022)49910
16. september 2021Fjernelse af kvartal søgning af SU​ (udløber 15. marts 2022)14150
23. november 2021Folkeafstemninger skal fremover kunne tilbydes digitalt (udløber 22. maj 2022)19551
3. november 2021Folkepension Skattefri (udløber 2. maj 2022)532384
20. september 2021Forbud mod spilreklamer i det offentlige rum (udløber 19. marts 2022)1224175
4. november 2021Forbyd landbrugslobbyisters adgang til danske politikere, embedsfolk og offentlige institutioner (udløber 3. maj 2022)151190
27. september 2021Forslag om at genindføre ministertilsyn og almindelig offentlig klageadgang i forbindelse med anlæg af Lynetteholm (udløber 26. marts 2022)9823134843
1. oktober 2021Forslag om at Miljøstyrelsen fratages retten til at kunne give dispensation til anvendelse af pesticider - som er vurderet farlige af EU. (udløber 30. marts 2022)42350
23. november 2021Forvaltningskarantæne - forvaltningen skal tilbage på sporet (udløber 22. maj 2022)5620
15. november 2021Fradrag for al kørsel skal hæves tilsvarende det som Benzin og Diesel er steget! (udløber 14. maj 2022)173110
15. september 2021Fradrag for hjemmearbejdspladser (udløber 14. marts 2022)16920
6. januar 2022Fyrværkeri stramninger (udløber 5. juli 2022)18965968
1. oktober 2021Genopret regnskovene (udløber 30. marts 2022)23230
20. januar 2022Giv alle efterlønsmodtagere fri mulighed for, at tage et evt. ønsket deltidsarbejde ( 4-30 timer pr. uge), uden modregning i efterlønnen. (udløber 19. juli 2022)46462
18. januar 2022Giv alle ret til et liv uden basale afsavn (udløber 17. juli 2022)90902
15. september 2021Gør genbrugelig emballage en obligatorisk valgmulighed på restauranter og cafeer. (udløber 14. marts 2022)49920
23. oktober 2021Gratis indenrigs offentlig transport (udløber 21. april 2022)23250
28. oktober 2021Gratis laserbehandling eller tilskud til laserbehandling for kvinder med lidelsen vaginal atrofi. (udløber 26. april 2022)526752
24. oktober 2021Handikaptillæg til alle uddannelser (udløber 22. april 2022)157180
23. oktober 2021Hjemløse ud af jobcenteret (udløber 21. april 2022)203020315
19. november 2021HØJ BEGAVELSE SKAL STØTTES I FOLKESKOLEN (udløber 18. maj 2022)9170
10. november 2021højere straf til dyremishandlere (udløber 9. maj 2022)52412304
28. oktober 2021Hunde med lys (udløber 26. april 2022)7010
4. november 2021Journalister skal have mulighed for at stille spørgsmål til folkevalgte politikere (udløber 3. maj 2022)20600
18. januar 2022Kalk og D3 - vitamin skal været registreret i Lægemiddelstyrelsen med fuld videnskabelig dokumentation. Kosttilskud er fejlbehandling. (udløber 17. juli 2022)1181188
2. december 2021Kommission til afdækning af SRSF-regeringens folkeskolereform, KL's lockout af folkeskolelærerne og vedtagelsen af Lov nr. 409 (udløber 31. maj 2022)654213761
19. januar 2022Kontante beløb (udløber 18. juli 2022)33330
24. august 2021Krav om rummelige folkeskoleforhold (udløber 20. februar 2022)2300
21. december 2021'Krop, køn og mangfoldighed' som et af de seks læreplanstemaer. (udløber 19. juni 2022)529710
16. september 2021Lad afdødes nærmeste pårørende få ejer retten over afdødes aske (udløber 15. marts 2022)2749130
24. august 2021Lad os genoverveje de nye motorvejsprojekter (udløber 20. februar 2022)98930
15. oktober 2021Landsholdsidræt skal sendes på Danmarks Radio TV (udløber 13. april 2022)21700
15. september 2021Ligebehandling for alle: Afskaf de kønsopdelte navnelister (udløber 14. marts 2022)49641217117
31. august 2021Ligestilling i lønforhold mellem offentlige fag (udløber 27. februar 2022)373483617
6. oktober 2021Lige sum betaling af barsel af begge forældres arbejdsplads, uafhængigt af hvem som tager barselen. (udløber 4. april 2022)12300
23. november 2021Loft for top skat øges for enlige forsørgere i arbejde. (udløber 22. maj 2022)6410
17. december 2021Løft trækprocenten for ikke vaccinerede, således at de kommer til at betale til merudgifterne, i forbindelse med Coronapandemien. (udløber 15. juni 2022)9580
21. september 2021Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse. Vi ønsker præcisering af adgangen til at etablere naturnationalparker af hensyn til friluftslivet (udløber 20. marts 2022)283830
16. september 2021Lov om forbud mod vaccinepas (udløber 15. marts 2022)55972753
19. januar 2022Lov om Statsministerens ugentlige pressemøde. (udløber 18. juli 2022)13130
19. januar 2022Men hvorfor skal statskassen vokse, mens danskerne har svært ved at betale deres regninger? (udløber 18. juli 2022)67673
11. november 2021Motorcykler må kører mellem kørebanerne i trafik, hvis motorcyklisten kører under 40 km/t (udløber 10. maj 2022)2725100
6. januar 2022Nedsæt elpriserne (udløber 5. juli 2022)77831810
15. oktober 2021Nej, til kalden til Bøn fra Moskéer (udløber 13. april 2022)3974243
9. august 2021Ny overenskomstmodel mellem offentlige arbejdsgivere og offentligt ansatte. (udløber 5. februar 2022)238200
22. november 2021NY PANT (udløber 21. maj 2022)5140
7. januar 2022Obligatorisk kursus til læremestre i at videreformidle deres viden og erfaring til erhvervsstuderende i praktik. (udløber 6. juli 2022)6421
9. august 2021OFFENTLIGT TILGÆNGELIGT REGISTER OVER ALLE §216-DØMTE! (udløber 5. februar 2022)5400
15. september 2021økonomisk støtte til pensionister , der har mistet deres ægtefælle (udløber 14. marts 2022)6500
18. januar 2022Ønskenummerplade på gulpladebil. (udløber 17. juli 2022)16160
31. august 2021Ophængning af valgplakater afskaffes (udløber 27. februar 2022)284250
24. august 2021Ophæv rygeloven på uddannelsessteder (udløber 20. februar 2022)10900
23. oktober 2021Opret et "patientnævn" som erstatning for de 3 nuværende styrelser (udløber 21. april 2022)3910
24. november 2021Pendleraftale over Storebælt for deltidsansatte eller fuldtidsansatte med hjemmearbejdsdage. (udløber 23. maj 2022)4310
17. august 2021Pensionstillæg og ældrecheck til folkepensionister i udlandet uden for EU/EØS lande. (udløber 13. februar 2022)43820
15. oktober 2021Permanent "HOLD TIL HØJRE" indsats på de danske motorveje - og venstre vejspor skal i myldretid være forbeholdt biler med mindst 2 personer. (udløber 13. april 2022)4520
25. august 2021Politikere forbydes kultur i 2022 medmindre en hjælpepakke til kulturlivet finansieres via solidarisk lønnedgang. (udløber 21. februar 2022)20610
9. august 2021Politi uddannelserne skal være mere tilgængelig, for folk med høj faglig viden, uden høje fysiske kompetencer. (udløber 5. februar 2022)74910
3. november 2021Regulering af sæler – i dansk farvand. (udløber 2. maj 2022)2727787
25. august 2021Retsforfølge anders fogh rasmussen for hans medvirkende i Irak og Afghanistan (udløber 21. februar 2022)38900
24. januar 2022Ret til plejeorlov uanset, hvor patienten opholder sig. (udløber 23. juli 2022)585851
24. august 2021Rygeforbud for politikere som er på arbejde (udløber 20. februar 2022)13120
19. november 2021Sæt en effektiv bremse på den voksende vejstøj. Befolkningens sundhed og velfærd er vigtigere end nogle få minutter sparet på vejene (udløber 18. maj 2022)3304662
9. august 2021Samfundssind - Det vi deler med hinanden (udløber 5. februar 2022)1400
1. oktober 2021Socialretlig retssikkerhed - etablering af en Forvaltningsdomstol (udløber 30. marts 2022)1446613
24. august 2021Stenkast fra motorvejsbro (udløber 20. februar 2022)13010
20. september 2021Stop chikane fra boligspekulanter (udløber 19. marts 2022)6610
1. september 2021Stram Kurs 19: Udvisning af enhver udlænding, der efter 5 års ophold i Danmark ikke har bestået Danskprøve 3! (udløber 28. februar 2022)6000
30. juli 2021Stram Kurs 20: Gør Storebæltsforbindelsen gratis! (udløber 26. januar 2022)25730
1. september 2021Stram Kurs 21: Ytring af arabiske ord i skolen skal medføre permanent bortvisning! (udløber 28. februar 2022)4500
3. september 2021Stram Kurs 23: Asylansøgere må ikke modtage undervisning i Danmark (udløber 2. marts 2022)4300
1. september 2021Stram Kurs 24: Bopælspligt på harmonicentre for asylmodtagere og deres børn og børnebørn! (udløber 28. februar 2022)2700
12. august 2021Stram Kurs 25: Ophævelse af dansk indfødsret for enhver flygtning og dennes familiesammenførte familiemedlemmer og enhver efterkommer! (udløber 8. februar 2022)8400
17. august 2021Stram Kurs: Forbud mod skjulende religiøs hovedbeklædning (udløber 13. februar 2022)5800
18. august 2021Stram Kurs: Ingen somaliske statsborgere i Danmark (udløber 14. februar 2022)9200
18. august 2021Stram Kurs: Nedsæt den kriminelle lavalder til 14 år (udløber 14. februar 2022)6900
10. august 2021Stram Kurs: Peberspray til alle danskere! (udløber 6. februar 2022)5000
10. august 2021Stram Kurs: Stop modersmålsundervisning i arabisk, somali og urdu! (udløber 6. februar 2022)10600
20. december 2021Sygeplejerskernes tid skal bruges hos patienterne (udløber 18. juni 2022)153101
12. januar 2022Systematisk opsporing af børn af forældre med alvorlig psykisk sygdom og implementering af en helhedsorienteret, koordineret indsats (udløber 11. juli 2022)67341
3. september 2021Til kommunalvalget 2021 skal kandidaterne vælges efter de personlige stemmer på tværs af partilisterne. (udløber 2. marts 2022)7100
19. januar 2022Trygt børneliv - giv vores børn bedre muligheder for beskyttelse mod personer, der er dømte for krænkelser eller sexuelle misbrug mod børn (udløber 18. juli 2022)4151415139
17. december 2021Uafhængig Forfatningsdomstol (udløber 15. juni 2022)160101
17. december 2021Uddannelseskrav i den pædagogiske praksis (udløber 15. juni 2022)8280
7. januar 2022Udeboende su fra 18 år uden særlige betingelser. (udløber 6. juli 2022)521343
22. november 2021Udvidelse af forbud mod lastbilers overhaling på motorveje (udløber 21. maj 2022)135130
27. september 2021Værdig liv, værdig død (udløber 26. marts 2022)2011170
9. august 2021Yderligere stramning af reglerne for salg af lattergas samt etablering af en forebyggende indsats overfor de unges fortsatte misbrug. (udløber 5. februar 2022)6110

Jeg hedder Morten og har udviklet siden. Hvis du har forslag eller spørgsmål, kan du finde mine kontaktoplysninger på helmstedt.dk.