Borgerforslag

borgerforslag.dk kan du se et øjebliksbillede af, hvor mange støtter hvert borgerforslag har. Her kan du se udviklingen af støtter over tid. Hvilke borgerforslag er gået viralt og hvilke lider en stille død?

Liste over borgerforslag fra borgerforslag.dk
Dato og titelAntal støtter
Stillet denTitelI alt7 dageI dag
21. september 2023afskaf dansk på A niveau på gymnasiet (udløber 19. marts 2024)550
21. september 2023Bedre vilkår for kejsersnit - forslag om tilbud om henvisning til fysioterapeutisk genoptræning i offentligt regi ved behov efter kejsersnit (udløber 19. marts 2024)27270
19. september 2023Forslag til dækning af kirurgisk behandling (fedtsugning) af sygdommen Lipødem, i offentligt regi (udløber 17. marts 2024)1881880
19. september 2023Hunde skal altid føres i snor (udløber 17. marts 2024)19190
18. september 2023Ophævelse af Anti Doping Danmarks ret til at udføre dopingkontroller i danske motionscentre (udløber 16. marts 2024)84840
14. september 20234 måneders sorgorlov, i forbindelse med dødsfald, til den tilbageværende forælder med børn under 18 år. (udløber 12. marts 2024)129912732
13. september 2023Stop fossil ekspansion ved Elly-Luke og i resten af Nordsøen (udløber 11. marts 2024)456725945
13. september 2023Fjern registreringsafgiften på biler for værdi på over 200.000 DKK (udløber 11. marts 2024)28180
5. september 2023Alle medarbejdere i kommunale og private dagtilbud, skole og fritidsordning skal have et opdateret førstehjælpskursus til babyer/børn (udløber 3. marts 2024)592320
5. september 2023nedsættelse af fødevaremoms. (udløber 3. marts 2024)73280
1. september 2023Sænk valgretsalderen til 16 år til EP-valg (udløber 28. februar 2024)155450
31. august 2023Støtte til adopterede (udløber 27. februar 2024)386760
28. august 2023Gør det Strafbart at lyve i familieretssager (udløber 24. februar 2024)5471370
28. august 2023Genindførsel af tilskud til Cøliakipatienter (udløber 24. februar 2024)75995081
28. august 2023Oprettelse af koalition til beskyttelse af civile skibe i Sortehavet. (udløber 24. februar 2024)1700
25. august 2023Kørsel over Storebælt skal være gratis (udløber 21. februar 2024)313390
25. august 2023Ændring af Boafgiftsloven: Ligestilling af boafgift mellem ægtefæller og ugifte samlevende (udløber 21. februar 2024)7470
25. august 2023Tjek af ID på børn/unge i forretninger. (udløber 21. februar 2024)3750
23. august 2023Brandtomter skal ryddes før udbetaling af brandforsikring (udløber 19. februar 2024)37930
23. august 2023Sæt skatten ned på indtjening af aktier (udløber 19. februar 2024)13090
23. august 2023Mette Frederiksen! Træd af! Du skader folkestyret og retsstaten! (udløber 19. februar 2024)237330
22. august 2023Nedsættelse af elafgiften. (udløber 18. februar 2024)186200
18. august 2023Styrk politiets indsats mod hadforbrydelser! (udløber 14. februar 2024)29924222
16. august 2023Barnets lov bør afskaffes (udløber 12. februar 2024)7510
16. august 2023Bevar dankortet. Det er verdens billigste betalingsløsning. Bankerne skal tvinges til at tilbyde dankortet. Også i “smarte“ betalinger. (udløber 12. februar 2024)28891490
16. august 2023Oprettelse af et nationalt obligatorisk fag på pædagog- og læreruddannelsen i mistrivsel og konflikthåndtering (udløber 12. februar 2024)10830
16. august 2023Førtids - og Folkepensionister har tabt kampen om ligestilling og bliver forskelsbehandlet i Danmark. (udløber 12. februar 2024)211370
14. august 2023Børne ungeydelse udbetales bopælsforældren (udløber 10. februar 2024)17440
14. august 2023Portal til venteliste til psykolog og psykiater (udløber 10. februar 2024)129140
14. august 2023Alle skal bruge cykelhjelm! (udløber 10. februar 2024)459560
11. august 2023Tobaksafgiften sættes op svarende til 100 kr. for en pakke 20 styks cigaretter (udløber 7. februar 2024)180370
11. august 2023Forslag om ændring af lov om fornyelse af kørekort (udløber 7. februar 2024)13760
11. august 2023Forbyd privatfly i Danmark for klimaets skyld (udløber 7. februar 2024)89100
11. august 2023Fradrag for Reparation af Tøj, Biler og Elektronik (udløber 7. februar 2024)184120
11. august 2023Pas omkostnings reduktion for befolkning over 18. (udløber 7. februar 2024)5620
7. august 2023obligatorisk undervisning i tegnsprog i folkeskolen. (udløber 3. februar 2024)7620
4. august 2023Øget retssikkerhed i sagsgange (udløber 31. januar 2024)3210
1. august 2023Forslag om dyrepoliti og udvidede beføjelser i forbindelse med grov vanrøgt (udløber 28. januar 2024)427267632
25. juli 2023Krisecentre for børn og unge (udløber 21. januar 2024)329110
25. juli 2023Koranafbrændinger mv. (udløber 21. januar 2024)27754230
25. juli 2023Ytringsfrihed (udløber 21. januar 2024)27520
25. juli 2023Arveafgift på 0% for nærmeste familie. (udløber 21. januar 2024)345363233
25. juli 2023gratis kollektiv transport (GCTB) (udløber 21. januar 2024)28660
25. juli 2023Hygiejne for alle - Gratis hygiejneprodukter til alle kvinder på offentlige toiletter i Danmark (udløber 21. januar 2024)35540
18. juli 2023Partering af lig skal give højere straf end 6 måneder - Skærpelse af straffelovens Paragraf 139 (udløber 14. januar 2024)34240
18. juli 2023Mulighed for at søge om handicaptillæg uden at være optaget på et studie (udløber 14. januar 2024)15230
18. juli 2023Ændring af folkeskolelovens § 50, stk. 2 (Solidarisk hæftelse) (udløber 14. januar 2024)4800
14. juli 2023Sommersolhverv med tilladelse til afbrænding af bål (udløber 10. januar 2024)4300
14. juli 2023Forslag om ændring af pensionsordninger for Folketingets medlemmer. (udløber 10. januar 2024)961200
4. juli 2023Elafgiften ændres til 8 øre pr. kWh (udløber 31. december 2023)86780
4. juli 2023Indfør dyrepoliti og ændre dyreværnsloven - til større straf. (udløber 31. december 2023)10430380
4. juli 2023Permanent afskaffelse af EL afgiften (udløber 31. december 2023)85190
30. juni 2023Ophøj flagningsbekendtgørelsen til lov (udløber 27. december 2023)23930
30. juni 2023Kriminalisering af hemmeligholdelse af information om tilstedeværelsen af extraterrestrials på jorden. (udløber 27. december 2023)6800
30. juni 2023Socialrådgivere skal have autorisation nu. (udløber 27. december 2023)320120
21. juni 2023Ansatte i eget ApS eller A/S skal kunne overdrage 9 ugers øremærket barsel (udløber 18. december 2023)20900
20. juni 2023Borgerforslag om fjernelse af indskudsloft og ændring af beskatningsform på aktiesparekontoen (udløber 17. december 2023)120660
20. juni 2023Giv forældre ret til selv at bestemme over deres barsel (udløber 17. december 2023)22537800
19. juni 2023Den danske regering skal kræve, at Færøerne bliver optaget i IOC, så de færøske atleter kan stille op til OL under eget flag. (udløber 16. december 2023)3500
15. juni 2023Mere orlov når man mister et barn, et barn over 18 år (udløber 12. december 2023)110450
15. juni 2023Børn og unge med synsproblemer skal have gratis briller uafhængig af deres forældres indkomst. (udløber 12. december 2023)34610
15. juni 2023Tilskud til MME(modermælkserstatning) (udløber 12. december 2023)7310
13. juni 2023Mulighed for Special pædagogisk støtte (SPS) til unge på en ASF-linje på gymnasierne. (udløber 10. december 2023)55300
13. juni 2023Fri ret til installation af mindre solkraft anlæg i boliger/huse (udløber 10. december 2023)185120
13. juni 2023Ændring af lovgivning ifht. destruktion af fysisk bevismateriale i voldtægtssager. (udløber 10. december 2023)55640
13. juni 2023Forbud mod fyrværkeri i dyrenes ynglesæson (udløber 10. december 2023)17640
12. juni 2023Sænke eller fjerne afgiften på frugt og grønt. (udløber 9. december 2023)25450
9. juni 2023Ligestilling i krisehjælp (udløber 6. december 2023)11720
9. juni 2023Den politiske stavnsbinding af fagforbundsmedlemmer skal ophøre. (udløber 6. december 2023)6200
8. juni 2023Forbyd salg af levende krebsdyr (udløber 5. december 2023)7760
8. juni 2023Tænder med i sundhedsreformen (udløber 5. december 2023)11830846
8. juni 2023Mulighed for uddannelse: justering af kandidatreglen (udløber 5. december 2023)14360
8. juni 2023Juridisk Abort ligestilling (udløber 5. december 2023)11220
8. juni 2023Obligatorisk oplysning og undervisning om konsekvensen af overgreb, senfølger efter overgreb skal indgå i seksualundervisning i folkeskolen. (udløber 5. december 2023)6720
8. juni 2023fremme dyrevelfærden: Forbyd salg af levende krebsdyr (udløber 5. december 2023)25884600
8. juni 2023Inkluder en mere bæredygtig vinbeholder i det danske pantsystem (udløber 5. december 2023)9900
8. juni 2023Genindførelse af Store Bededag som helligdag (udløber 5. december 2023)927190
8. juni 2023Genindfør Store Bededag (udløber 5. december 2023)14950
30. maj 2023Nyt fag i den danske folkeskole: ”Online Kundskab” Dette fag skal styrke elever fra 1. til 9. klasse i onlineviden. (udløber 26. november 2023)13610
26. maj 2023Bevar de små landbrug og deres naturområder, flora, fauna og biodiversitet og undgå affolkning af landområderne. (udløber 22. november 2023)7587200
24. maj 2023Stop Onkel Reje sager i fremtiden. Vi ønsker at der laves nogle tiltag på SoMe som sikrer borgere i ikke at blive angrebet af grupper. (udløber 20. november 2023)9610
24. maj 2023Støt cirkulær økonomi: Afskaf brugtmomsen! (udløber 20. november 2023)16020
24. maj 2023Biler og andre køretøjers lygteføring (udløber 20. november 2023)12900
24. maj 2023Afskaf udviklingsbistanden og lad danskerne beholde deres penge selv. (udløber 20. november 2023)17000
24. maj 2023Børnebidrag giver lovmæssigt betaleren ret til at se sit barn medmindre anden afgørelse foreligger (udløber 20. november 2023)20020
24. maj 2023Folkets Borgerløn (udløber 20. november 2023)119100
24. maj 2023Regulering af sociale medier (udløber 20. november 2023)13300
24. maj 2023Optimering af mulighed for pasning af eget barn (udløber 20. november 2023)12467290
24. maj 2023STOP OG LUK MOLS LABORATORIET OG RED DE STAKKELS DYR (udløber 20. november 2023)415770
24. maj 2023Kreative fag igennem hele folkeskolen (udløber 20. november 2023)7210
17. maj 2023Indførelse af en lov om minimumsalder på 15 år for brugen af sociale medier i Danmark. (udløber 13. november 2023)13620
17. maj 2023Opgradering af ledsagerordning til handicappede (udløber 13. november 2023)16310
12. maj 2023Nej til kirurgisk og medicinsk kønsskifte af børn og unge under 18 år. (udløber 8. november 2023)44960
12. maj 2023Ønske om register over sexforbrydere i Danmark, samt højere domme til pædofile og voldtægtsforbrydere. Oftere brug af forvaringsdomme. (udløber 8. november 2023)1155220
12. maj 2023Danmark skal opfylde WHO’s luftkvalitetskriterier inden 2030 (udløber 8. november 2023)5272230
12. maj 2023Beslutningsforslag for at forbedre vilkårene for Schweisshundeførerne og dyrevelfærden for hjortevildtet i Danmark. (udløber 8. november 2023)394640
12. maj 2023Ekstra fradrag for elever på erhvervsuddannelser (udløber 8. november 2023)3400
9. maj 2023Lovforslag om ændring af regler for A1-kørekort til større motorcykler (udløber 5. november 2023)2800
8. maj 2023VIL DU HAVE EN 48 METER HØJ MOBILMAST STÅENDE I BAGHAVEN ELLER I NATUREN? (udløber 4. november 2023)86331
8. maj 2023Forslag om ændring af lovgivning om barnets ret til at blive passet hjemme af primær omsorgsperson ved almen sygdom. (udløber 4. november 2023)11515270
2. maj 2023statsgaranti på lån til grøn omstilling (udløber 29. oktober 2023)2900
2. maj 2023Navneforbud for børn og unge, udsat for vold og overgreb. (udløber 29. oktober 2023)20200
2. maj 2023Rettigheden til at bestemme over egen overskydende strøm. (udløber 29. oktober 2023)19710
2. maj 2023Støt friluftslivet ved at lempe lovgivningen for tilladelse til at opstille saunaer langs kysterne om vinteren (udløber 29. oktober 2023)59260
27. april 2023Lovgivning om kompensation for værditab på ejendomme nær fremtidige biogasanlæg samt klar lovgivning om afstandskrav, trafik- og lugtgener. (udløber 24. oktober 2023)39820
19. april 2023aldersgrænse på køb af energidrik (udløber 16. oktober 2023)70440
19. april 2023forvaltningsdomstol til retssikkerhed for borgerne (udløber 16. oktober 2023)7120
12. april 2023Ø-SU til unge under 18 år med bopæl på en af de 27 danske småøer. (udløber 9. oktober 2023)14010
12. april 2023Gratis offentlig transport for studerende med SU (udløber 9. oktober 2023)35120
12. april 2023Lette handicappedes og gangbesværedes færden, når der renoveres eller etableres eksisterende eller nye veje og fortove med kantsten (udløber 9. oktober 2023)44400
12. april 2023Ikke-objektiv ændring af omregningsskalaen for IB-karakterer i Danmark (udløber 9. oktober 2023)169800
12. april 2023Revidering af Sundhedslovens §166 - Sidestil al sygdom med følger i tænderne med anden sygdom i kroppen (udløber 9. oktober 2023)40310
3. april 2023Ændring af Færdselsloven (udløber 30. september 2023)178330
3. april 2023Retten til at bære hinandens børn - lovliggørelse af partnerægdonation (vol.2) (udløber 30. september 2023)4218720
3. april 2023Forbud mod alle former for spilreklamer på alle medier. (udløber 30. september 2023)1168140
28. marts 2023Regeringsskat (udløber 24. september 2023)15020

Jeg hedder Morten og har udviklet siden. Hvis du har forslag eller spørgsmål, kan du finde mine kontaktoplysninger på helmstedt.dk.